Primaria Radovan
Harta site | Prima pagina | Contact  
Primar
Viceprimar
Secretar
Organigrama
Proiecte
Bugetul primariei
Declaratii avere/intr.
Componenta
Comisii
Regulamente
Hotarari
Program audiente
Acte necesare
Legaturi utile
Anunturi Angajare
Stiri / Comunicate
Informatii Publice

            CÎRSTIANU MARIUS DANIEL - PRIMAR


 • Curriculum Vitae
 • Atribuţii primar
 •        Date Personale:

  -Nume: CÎRSTIANU
  -Prenume: MARIUS DANIEL
  -Adresa: com. Radovan, str. Aleea I stadion, jud. Dolj
  -Data şi locul naşterii :22.01.1986, Craiova, jud. Dolj
  -Stare civila : căsătorit

         Părinţii:

  -Tata: Aurica
  -Mama: Mioara

         Familia:

   »  Casătorit cu Cirstianu Mihaela Madalina.
  Are 2 copii:
 • - Cirstianu Marina Denisa
 • - Cirstianu Antonia Gabriela

         Numere de contact:

  Serviciu : 0787 868806

         Studii : Superioare - Facultatea de Silvicultura;

         Activitate profesională:

 • 06.06.2005 - 20.02.2007 - Pădurar Ocolul Silvic Segarcea
 • 20.02.2005 - 01.07.2016 - Inginer Silvic Ocolul Silvic Perisor
 •        Limbi străine : Engleza.

         Pasiuni: Literatura si sport.


                Atribuţii primar

      a) Asigură respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, a prevederilor constitutiei, precum şi punerea in aplicare a legilor, a decretelor Preşedintelui Romaniei, a hotărarilor şi ordonantelor Guvernului, dispune măsurile necesare şi acordă spijin pentru aplicarea ordinelor şi instrucţiunilor cu caracter normativ ale miniştrilor şi celorlalti conducători ai autoritătilor administraţiei publice centrale, precum şi a hotărarilor consiliului judeţean;

      b) Asigură aducerea la indeplinire a hotărarilor consiliului local. In situaţia in care apreciaza ca o hotărare este ilegală, in termen de 3 zile de la adoptare il sesizează pe prefect;

      c) Poate propune consiliului local consultarea populatiei prin referendum, cu privire la problemele locale de interes deosebit. Pe baza hotărarii consiliului local, ia măsuri pentru organizarea acestei consultări in conditiile legii;

      d) Prezintă consiliului local, anual sau ori de cate ori este necesar, informari privind starea economică şi socială a comunei, a ora şului in concordantă cu atribuţiile ce revin autorităţilor administratiei publice locale, precum şi informari asupra modului de aducere la indeplinire a hotărarilor consiliului local;

      e) Intocmeste proiectul bugetului local şi contul de incheiere a exerciţiului bugetar şi le dispune spre aprobare consiliului local;

      f) Exercită funcţia de ordonator principal de credite;

      g) Verifică din oficiu sau la cerere incasarea şi cheltuirea sumelor din bugetul local şi comunică de indată consiliului local cele constatate;

      h) Ia măsuri pentru prevenirea şi limitarea urmărilor calamităţilor, catastrofelor, incendiilor, epidemiilor şi epizootiilor impreună cu organele specializate ale statului;

      i) Asigură ordinea publică şi linistea locuitorilor prin intermediul politiei, jandarmeriei, pompierilor şi unitătilor de protectie civila care au obligatia sa răspundă solicitarilor sale, in conditiile legii;

      j) Ia măsuri de interzicere sau de suspendare a spectacolelor, reprezentaţiilor sau a altor manifestari publice care contravin ordinii de drept ori atenteaza la bunele moravuri, la ordinea şi linistea publică;

      l) Ia măsuri pentru prevenirea şi combaterea pericolelor provocate de animale, in condiţiile legii;

      m) Ia măsuri pentru elaborarea planului urbanistic general al localităţii şi il supune spre aprobarea consiliului local, asigura respectarea prevederilor planului urbanistic general, precum şi ale planurilor urbanistice zonale si de detaliu;

      n) Asigură întreţinerea şi reabilitarea drumurilor publice propritate a comunei, instalarea semnelor de circulaţie, desfaşurarea normala a traficului rutier şi pietonal în condiţiile legii.

      o) Conduce serviciile publice locale, asigura funcţionarea serviciilor de stare civila şi de autoritate tutelară, supraveghează realizarea măsurilor de asistentă şi ajutor social;

      p) Indeplineşte functia de ofiter de stare civila;

      q) Emite avizele, acordurile şi autorizaţiile date in competenţa sa prin lege;

      r) Propune Consiliului Local spre aprobare, in condiţiile legii organigrama , ştatul de functii, nr. de personal şi regulamentul de organizare şi funcţionare a aparatului propriu de specialitate;

      s) Numeşte şi eliberează din funcţie , în , condiţiile legii, personalul din aparatul propriu de specialitate ale autoritţii administraţiei publice locale, cu excepţia secretarului ;

      t) Indeplineşte şi alte atribuţii prevazute de lege sau de alte acte normative şi insarcinarile date de consiliul local.

     

  -->

  Componenta
  Organigrama
  Fisa
  Multimedia
  Alte informatii
  Generalitati
  Institutii publice
  Peisaje locale
  Obiective turistice
  Firme
  Ultima actualizare:
  20.01.2017