Primaria Radovan
Harta site | Prima pagina | Contact  
Primar
Viceprimar
Secretar
Organigrama
Proiecte
Bugetul primariei
Declaratii avere/intr.
Componenta
Comisii
Regulamente
Hotarari
Program audiente
Acte necesare
Legaturi utile
Anunturi Angajare
Stiri / Comunicate
Informatii Publice

            ŢIPIŞTE IOANA - SECRETAR       Date Personale:

-Nume:ŢIPIŞTE
-Prenume:IOANA
-Adresa: com. Radovan, jud. Dolj
-Data şi locul naşterii :27 septembrie 1958, comuna Radovan , jud. Dolj
-Stare civila : căsătorit

       Părinţii:

-Tata: Constantin
-Mama: Angelica

       Familia:

 »  Casătorit în anul 1979 cu Tipiste Marin, din comuna Radovan , jud. Dolj.

 »  În anul 1989 se naşte fiul lor Tipiste Ionut Claudiu ,de profesie muncitor la Sellgros ,Craiova.

       Numere de contact:

Serviciu : 0273-656.183
Mobil :     0740-306.009

       Studii : Facultatea de Drept.

       Activitate profesională:
-economist CAP Radovan -mai 1978-15 septembrie 1983;
-agent agricol Primaria Radovan- 16.09.1983-01.04.1987;
-secretar adjunct probleme propaganda -Primaria Radovan;
-secretar comitet comunal Radovan - 11.10.1989- decembrie 1989;
-secretar Primaria Radovan- ianuarie 1990- prezent.


              Atribuţii secretar

 1. Participa in mod obligatoriu la sedintele consiliului local;

 2. Coordoneaza compartimentele si activitatile cu caracter juridic, de stare civila, autoritate tutelara si asistenta sociala din cadrul aparatului propriu;

 3. Avizeaza proiectele de hotarare ale Consiliului Local Segarcea asumandu-si raspunderea pentru legalitatea acestora, contrasemnand hotararile pe care le considera legale;

 4. Avizeaza pentru legalitate dispozitiile primarului;

 5. Urmareste rezolvarea corespondentei in termenul legal;

 6. Asigura indeplinirea procedurilor de convocare a consiliului local si efectuarea lucrarilor de secretariat;

 7. Pregateste lucrarile supuse dezbaterii consiliului local;

 8. Asigura comunicarea catre autoritatile, institutiile si persoanele interesate a actelor emise de consiliul local sau de primar in termen de cel mult 10 zile;

 9. Asigura aducerea la cunostinta publica a hotararilor si dispozitiilor cu caracter normativ;

 10. Participa la sedintele Comisiei locale de aplicarea Legilor fondului funciar si urmareste modul de eliberare a titlurilor de proprietate;

 11. Elibereaza extrase sau copii de pe orice act din arhiva consiliului local;

 12. Legalizeaza semnaturi de pe inscrisurile prezentate de parti si confirma autenticitatea copiilor cu actele originle in conditiile legii;

 13. Asigura indeplinirea procedurilor de convocare a Consiliului Local, la cererea primarului sau a cel putin unei treimi din numarul consilierilor in functie;

 14. Asigura intocmirea stenogramei sau a procesului verbal, pune la dispozitia consilierilor inaintea fiecarei sedinte, procesul verbal, respectiv stenograma sedintei anterioare, asupra continutului cararora solicita acordul consiliului local;

 15. Asigura intocmirea dosarelor de sedinta, legarea, numerotarea paginilor, semnarea si stampilarea acestora;

 16. Propune primarului inscrierea unor probleme in proiectul ordinii de zi a sedintelor ordinare ale consiliului local;

 17. Acorda membrilor consiliului asistenta si sprijin de specialitate in desfasurarea activitatii, inclusiv la redactarea proiectelor de hotarare;

 18. Intocmeste sesizarea pentru deschiderea procedurii succesorale;

 19. Raspunde de legalitatea adeverintelor, deciziilor, certificatelor si a oricaror acte pe care le semneaza impreuna cu primarul;

 20. Raspunde de intocmirea actelor notariale care sunt de competenta consiliului local;

 21. Intocmeste lucrarile compartimentului de personal, completeaza si tine carnetele de munca ale salariatilor din cadrul consiliului local;

 22. Ajuta pe primar la constatarea si sanctionarea contraventiilor;

 23. Raspunde de respectarea dispotiilor legale privind angajarea sau desfacerea contractului de munca ale acestora

 24. Urmareste respectarea prevederilor referitoare la taxele de timbru;

 25. Raspunde de conducerea la zi in mod obligatoriu a registrelor agricole

 26. Raspunde impreuna cu agentul agricol de pastrarea arhivei.Componenta
Organigrama
Fisa
Multimedia
Alte informatii
Generalitati
Institutii publice
Peisaje locale
Obiective turistice
Firme
Ultima actualizare:
20.01.2017